Les fraccions: ja saps on va cada cosa?

Orgànica

A la fracció orgànica, hi posarem totes les restes de menjar, papers de cuina bruts i petites restes de jardineria. Però també hi posarem marro del cafè, restes d’infusions, taps de suro, vaixella compostable, llumins i serradures. Traurem els residus en una bossa compostable ben lligada i amb el cubell de carrer corresponent ben tancat.

Vidre

Hi llençarem totes les ampolles, pots i recipients de vidre a granel en el cubell multifracció en el cas dels domèstics i en el cubell verd en cas dels comerços que en facin una alta generació.

Envasos

Als Envasos, hi van: envasos de plàstic, llaunes, brics, pots de iogurt, xapes i taps metàl·lics, safates de porexpan, esprais no contaminants, bosses de plàstic, paper d’alumini, film i parafinat. Els traurem amb una bossa ben lligada en el cubell multifracció en el cas dels domèstics i en el cubell groc en cas dels comerços que en facin una alta generació.

Detall de diferents elements que es consideren com a fracció envasos

Paper

Al paper hi aniran diaris i revistes, llibres i llibretes sense espiral, sobres i cartes, papers fets servir, oueres i tubs de cartró, i les caixes de cartró plegades. Els traurem a granel en el cubell multifracció en el cas dels domèstics i en el cubell blau en cas dels comerços que en facin una alta generació.

Detall de diferents elements que es consideren com a fracció paper i cartró

Resta

Al rebuig hi van tots aquells residus que no poden ser reciclats: la pols d’escombrar, bosses d’aspiradora, fregalls de cuina, vaixella trencada, excrements d’animals i sorra de gat, cendres i burilles de cigarreta, residu sanitari, fregalls. Si fem una bona separació, la bossa de resta hauria de ser ben petita. Ho traurem en una bossa ben lligada en el cubell gris. Els bolquers, tèxtil sanitari i excrements d’animal domèstic es poden llençar cada dia sempre que estiguin ben etiquetats com a tal.

Tèxtil sanitari

La fracció tèxtil sanitari la podeu llençar amb la resta, però si no voleu esperar al dia de recollida, els bolquers, excrements d’animals domèstics, tèxtil sanitari (compreses, tiretes, benes…), el podeu treure cada dia en una bossa a part, degudament identificada amb l’etiqueta adhesiva específica per aquests tipus de residus.

Residus puntuals

En cas dels voluminosos (com són els electrodomèstics, mobles vells, ferralla…) i la poda gran de jardí hi haurà un sistema de recollida porta a porta quinzenal amb prèvia sol·licitud de com a mínim 48 h d’antelació.

Més informació

En el cas de l’oli usat, es pot dur a la deixalleria en una ampolla de plàstic ben tancada, o bé, a la deixalleria mòbil. La deixalleria mòbil serà itinerant en aquests punts del municipi:

  • Camp de la Serra: 1r i 3r dimecres del mes de 16 a 20 h
  • Av. Del Pont: 1r i 3r dissabte del mes de 10 a 14 h
  • Ctra. De Torà: 2n i 4t dimecres delmes de 16 a 20 h.
  • Zona Cissa: 2n dissabte del mes de 10 a 14 h
  • Cabana del Geli: 4t dissabte del mes de 10 a 14 h.
Més informació sobre la deixalleria