Servei de recollida porta a porta domèstica

En el cas dels veïns del nucli urbà deixarem els residus amb el cubell corresponent subministrat per l’Ajuntament davant de casa a partir de les 20:00 h del vespre, per iniciar la recollida a les 22:00 h. Deixarem davant la porta de casa cada fracció de residus en funció del següent calendari:

Els veïns del Vinyet no deixaran aquests cubells davant la porta de casa, sinó que faran servir les àrees d’aportació que trobaran en les següents localitzacions:

Sant Pere Màrtir 1 - carrer de la Forja
Sant Pere Màrtir 2 - camí de la Creu
Santa Llúcia - camí de Santa Llúcia
Sant Honorat - Av. de Sant Bartomeu (prop del cementiri municipal)
Sant Bernat – Av. de St. Jordi (prop de l’aparcament)

Àrees d’emergència

Si de forma excepcional no podeu participar del servei posem a la vostra disposició una àrea d’emergència a la partida de Sant Bernat. Es podrà accedir a aquesta àrea en qualsevol moment, sempre que sigui per un motiu degudament justificat i amb prèvia autorització de l’Oficina Ambiental.