Per què cal canviar el sistema de recollida? Què té de dolent l’actual?

L’actual sistema de recollida, de contenidors al carrer, no ens permet superar el 50% de recollida selectiva. El 90% dels residus que generem es poden reciclar si els separem correctament. El sistema amb contenidor té un sostre i, a més, no ens garanteix una bona qualitat de la recollida.

Per què m’haig de corresponsabilitzar de la gestió dels residus?

Separar correctament els residus que generem no pot ser voluntari. Cal que prenguem consciència del cost ambiental, econòmic i social que té el malbaratament de recursos. Amb el sistema porta a porta podem arribar a premiar qui ho fa bé. A més el model actual és injust en tant que tothom paga el mateix, mentre que només reciclen uns quants.

De què serveix que jo separi correctament els residus si les grans empreses els aboquen incontroladament?

Més del 70% dels residus que es generen són d’origen domèstic. Les grans empreses, a més, tenen l’obligació de tenir gestors propis de residus i presentar anualment la declaració de residus a l’Administració.

A banda dels suposats beneficis mediambientals, quins avantatges té per a mi el porta a porta?

En primer lloc, la comoditat, deixar els residus a la porta de casa evita que t’hagis de desplaçar fins als contenidors. En segon lloc, representa una millora de l’estat dels carrers. Molts cops les àrees amb contenidors són punts d’abocament incontrolats de mobles i trastos vells, s’hi produeixen desbordaments, són font de males olors, etc. La recollida porta a porta permet eliminar elements de la via pública, guanyar espais i tenir els carrers més nets. A més, per cada tona de residus que recollim ben separats es reben uns ingressos que permeten compensar els costos de recollida. Si mantinguéssim el sistema de recollida amb contenidor, amb les tones que portem actualment a l’abocador la taxa hauria d’anar pujant per poder compensar l’increment de costos.

Per què s’ha optat per aquest model?

Aquest és el sistema de referència a Europa, ja que permet superar el 70% de recollida selectiva. A Catalunya més de 300 municipis han implantat o estan en fase d’implantació d’aquest sistema amb resultats que en alguns casos superen el 80%.

Com s’evitarà que els animals que sentin les flaires de menjar bolquin i vessin els cubells pels carrers?

Els cubells amb nansa porten un sistema de bloqueig de la tapa que impedeix que els animals els obrin.

Què passa si un dia em desapareix un cubell?

En aquest cas podrem demanar-ne un de nou a l’Oficina d’Atenció al Porta a Porta i ens en donaran un sense cap cost.

Mentre espero que arribi el dia de recollida dels residus orgànics o del rebuig, com evito les pudors dins de casa?

El rebuig no genera mala olor, ja que les compreses, excrements de gos, terra de gat i els bolquers, que són l’únic que les podria generar, es poden treure cada dia de recollida en una bossa a part identificada amb un adhesiu. L’orgànica tampoc genera males olors: el cubell airejat, juntament amb la bossa compostable, permet que transpirin les restes orgàniques. L’orgànica fa pudor quan no circula l’aire, ja que sense presència d’oxigen comença a fermentar. A més, el fet que el cubell estigui airejat fa que els sucs s’evaporin. Amb un cubell tancat es condensen i es queden a les parets o al fons del cubell, de manera que quan l’obrim fa pudor. El cubell airejat evita la presència d’aquests sucs.

Què en faig dels residus si un dia faig una festa a casa?

En primer lloc, informa els teus convidats i convidades que a casa teva tens tot preparat per fer la selecció de residus correctament.

Abans de realitzar la festa posa’t en contacte amb l’Oficina del Porta a Porta per tal que t’autoritzin per portar els teus residus a l’àrea d’emergència.

I si marxo de vacances una setmana?

Abans de marxar, podràs dur tots els residus que tinguis a casa, ben seleccionats, a l’àrea d’emergència, situada en la partida de Sant Bernat, prèvia sol·licitud a l’oficina del porta a porta.

Qui s’encarrega del manteniment dels cubells?

Els cubells els cedeix l’Ajuntament, i passen a ser propietat de cada usuari (sigui comercial, sigui particular). Cal que cada usuari el netegi i els mantingui en bon estat.

Què hi puc portar a la deixalleria?

  • Residus especials (pots de pintura, de dissolvent, de productes tòxics, bombetes, piles, radiografies, CD,…).
  • Càpsules monodosi de cafè.
  • Residus voluminosos (matalassos, taules, cadires, fustes, vidres de finestres…).
  • Residus elèctrics i electrònics (televisors, neveres, ordinadors, mòbils, tauletes electròniques…).

Més informació sobre la deixalleria: https://www.ajsolsona.cat/arees/medi-ambient/gestio-de-residus/deixalleria-1

Només es recull la Resta un cop per setmana dies? No és molt poc?

Està demostrat que, si fem bé la recollida selectiva, només entre el 15 i el 20% dels residus que generem és Resta. Amb una recollida setmanal, en tindrem més que suficient. En cas dels residus de resta que fan mala olor com els bolquers o els excrements d’animal domèstic, es recolliran cada dia sempre que estiguin ben etiquetats.

És cert que s’obriran les bosses per comprovar si s’han separat correctament els residus?

No, els recollidors tenen estratègies per valorar la correcta aportació dels residus, com per exemple el pes de la bossa en el cas dels envasos, l’ús de bosses compostables en el cas de la fracció orgànica, etc.

Què passa si ho faig malament?

Si ens equivoquem de dia o bé la bossa està mal seleccionada, els operaris del servei de recollida no recolliran la bossa i ens posaran un identificatiu avisant-nos. L’informador ambiental ens contactarà per identificar quin ha sigut l’error i així poder corregir-lo. Caldrà que esperem al pròxim dia de recollida de la fracció per poder dipositar els residus una altra vegada.

Per a què serveix la tecnologia de seguiment del servei?

Els xips i altres elements permeten controlar l’eficiència del servei de recollida, optimitzar costos en un futur en funció dels resultats. També permeten fer un seguiment de les incidències i resoldre més ràpidament dubtes que es puguin produir.

Es posaran multes?

La recollida selectiva porta a porta és d’obligat compliment i aquesta és la modalitat de servei establerta en el municipi. Des de l’Ajuntament s’incentivarà l’educació ambiental mitjançant una persona que farà aquesta tasca de manera permanent. Tanmateix, si es detecta que de manera reiterada, algú no compleix amb la correcta selecció de residus, s’aplicarà la regulació que determini l’ordenança municipal. Tot i això, recalcar que la implantació d’aquest servei no és amb afany recaptatori