La recollida de residus porta a porta és un model de gestió en el qual tant els habitants de la ciutat com els establiments comercials passen a deixar els residus que generen a la porta de casa segons un calendari preestablert, enlloc de llençar les bosses als contenidors de la via pública.

Aquest sistema permet uns percentatges de reciclatge molt més grans que la recollida de contenidors tradicional. A més, és un model socialment més just i que permet reduir molt el cost del tractament dels residus.